Feeds:
Bejegyzés
Hozzászólások

Archive for the ‘nyelvhelyességi kérdések’ Category

“A maga helyén minden nyelvi alak helyes.”

Óvatosan tessék tehát megbélyegezni a nyelvi jelenségeket.

A standard nyelv önmagában nem egyedüliként követendő példa. Régen az irodalmi nyelvvel azonosították, de ez így nem helyes, mert olyan, hogy irodalmi nyelv, nem is létezik, hiszen minden irodalmi műnek eltérő a nyelvezete. A mai standard nyelvnek az feleltethető meg, amit általában mindenki használ. Létezik egy úgynevezett substandard is, azaz standard alatti, melybe azok a nyelvi jelenségek tartoznak, amelyeket mindenki ismer és használ, de nem vonatkoznak rá konkrét szabályok, és nem is nevezhető standardnek, azaz általánosan használhatónak. Ide tartozik például az izé, és a légyszi-léci-lécci (utóbbira nincsen előírt írásforma, a helyesírás – mint ahogy sok mással – sem törődik vele), melyeket mindenki ért és használ, de senki sem tartja standardnek, inkább határeset.

Mindezzel arra céloztam, hogy felesleges azon vitázni, mi helyes és mi helytelen a nyelvben, mert a nyelv önálló, dinamikusan változó entitás, és amíg az anyanyelvi beszélők használnak egy alakot, az helyesnek tekintendő. Kivételt csak a beszédhelyzetek képeznek, mert bizonyos beszédhelyzetek megkívánják egy bizonyos regiszter/stílus használatát (pl. tanárnak nem szoktunk Helló!-val köszönni).

Reklámok

Read Full Post »